La Tremenda Burguers i Gourmet Food Barcelona

Una hamburguesa La Tremenda

Sorteig.cat no té res a veure amb els sortejos, només enllaça a les pàgines corresponents.
Sorteig caducat!