Vidal

Una fregidora d'aire i 7 kg de llaminadures

Sorteig.cat no té res a veure amb els sortejos, només enllaça a les pàgines corresponents.
Sorteig caducat!