Krups

Una espremedora Citrus Press Express i una torradora Control Line

Sorteig.cat no té res a veure amb els sortejos, només enllaça a les pàgines corresponents.
Sorteig caducat!