@mamade_luma

Un vinil a escollir

Sorteig.cat no té res a veure amb els sortejos, només enllaça a les pàgines corresponents.
Sorteig caducat!