iRobot

Un robot aspirador Roomba i5+

Sorteig.cat no té res a veure amb els sortejos, només enllaça a les pàgines corresponents.
Sorteig caducat!