Dalí Doxie @dalidoxie

Un os de la mida d'un gos

Sorteig.cat no té res a veure amb els sortejos, només enllaça a les pàgines corresponents.
Sorteig caducat!