@mamisolteravalex2

Un clauer i sis fotos grans 6 o una foto de fusta

Sorteig.cat no té res a veure amb els sortejos, només enllaça a les pàgines corresponents.
Sorteig caducat!