@lacachapera i @koalityfoodbcn

Àpat per a dues persones a La Cachapera a Barcelona

Barcelona

Sorteig.cat no té res a veure amb els sortejos, només enllaça a les pàgines corresponents.
Sorteig caducat!